ภาพถ่ายรอบโรงเรือน+ภายในโรงเรือนปลูกกัญชา

ภาพถ่ายรอบโรงเรือน+ภายในโรงเรือนปลูกกัญชา

ภาพถ่ายงานโครงสร้างโรงน้ำประปา,โรงผสมปุ๋ย,โรงเรือนปลูกกัญชา

ภาพถ่ายงานโครงสร้างโรงน้ำประปา,โรงผสมปุ๋ย,โรงเรือนปลูกกัญชา

ประมวลภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ

ประมวลภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ

Scroll to Top