ภาพถ่ายงานเตรียมปุ๋ยออร์แกนิก

ภาพถ่ายงานเตรียมปุ๋ยออร์แกนิก

ภาพถ่ายรอบโรงเรือน+ภายในโรงเรือนปลูกกัญชา

ภาพถ่ายรอบโรงเรือน+ภายในโรงเรือนปลูกกัญชา

ประมวลภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ

ประมวลภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ

Scroll to Top