ใบกัญชา ภาษาอังกฤษ, weed แปลว่า อะไร, ปุ้น ภาษาอังกฤษ

ใบกัญชา ภาษาอังกฤษ, weed แปลว่า อะไร?, ปุ้น ภาษาอังกฤษ

ใบกัญชา ภาษาอังกฤษ

ใบกัญชาในภาษาอังกฤษเรียกว่า “marijuana leaves” หรือ “cannabis leaves” ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืช cannabis ที่มีสารสำคัญเช่น THC และ CBD อยู่ด้วยกัน การใช้ marijuana หรือ cannabis ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์จำเป็นต้องผ่านการวิจัยและกฎหมายที่เข้มงวดอย่างมาก และอาจไม่ถูกต้องกฎหมายในบางประเทศหรือพื้นที่ของโลก

Weed แปลว่า อะไร?

“Weed” ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่ออธิบายพืชที่มีสารสำคัญคือ tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายหรือมีอาการ “high” โดยปกติแล้ว “weed” จะหมายถึง marijuana หรือ cannabis ซึ่งเป็นสารพืชที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือในบางกรณีใช้เพื่อความสนุกสนาน อย่างไรก็ตามการใช้ marijuana ยังมีข้อจำกัดและผลกระทบต่อสุขภาพที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนใช้งาน

marijuana, leaves, cannabis-3678222.jpg

ปุ้น ภาษาอังกฤษ

“Poon” ในภาษาอังกฤษไม่มีความหมายที่แน่นอน เนื่องจากเป็นคำที่ไม่ได้ใช้มากในภาษาอังกฤษ เป็นศัพท์ภาษาไทยที่ไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ โดยส่วนใหญ่ผู้คนในภาคใต้ของประเทศไทยเรียกกันว่า “ปุ๋น” (Poon) ซึ่งมีความหมายว่า หมูป่า หรือจะเป็นคำอื่นที่เข้าใกล้เคียงกันอยู่ในบางคำพูดของภาษาอังกฤษ เช่น “poon tang” ซึ่งเป็นคำสแลงที่ใช้เรียกน้ำหนักส่วนเพศหญิง แต่ถ้าใช้คำว่า “poon” เป็นตัวคำเดี่ยวๆ จะไม่มีความหมายที่ชัดเจนอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าหากเป็นผู้เสพกัญชา หรือ สูบกัญชา คนเหล่านี้จะทราบดีว่า ความหมายคือ กัญชา หรือ สูบ ปุ้น ปุ้น คือ สูบกัญชานั้นเอง

เลิกกัญชา ผล ข้าง เคียง

Scroll to Top