โทษของกัญชา 10 ข้อที่คุณต้องรู้

โทษของกัญชา 10 ข้อที่คุณต้องรู้

โทษของกัญชา 10 ข้อที่คุณต้องรู้

  1. การใช้กัญชาอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ถูกดำเนินคดีและมีผลกระทบต่อชีวิตอนาคต
  2. การใช้กัญชาอาจเสียความมั่นคงของการขับขี่รถหรือปฏิบัติงานที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจ
  3. การใช้กัญชาอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ทำให้หัวใจเต้นเร็ว อาเจียน หรือมีอาการแพ้ที่ผิดปกติ
  4. การใช้กัญชาอาจมีผลกระทบต่อการทำงานและการเรียนการสอน เนื่องจากสารสกัดในกัญชาอาจทำให้สมองสั่นสะเทือนและสมาธิลดลง
  5. การใช้กัญชาอาจเป็นอันตรายต่อสังคม เนื่องจากผู้ใช้อาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อผู้อื่น
  6. การใช้กัญชาอาจทำให้ผู้ใช้เสียความตั้งใจ และไม่สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจได้
  7. การใช้กัญชาอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ใช้เริ่มใช้สารเสพติดอื่นๆ ที่อาจมีความอันตรายสูงกว่า
  8. การใช้กัญชาอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางสมอง โดยเฉพาะในผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์อายุ
  9. การใช้กัญชาอาจทำให้ผู้ใช้มีอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล
  10. การใช้กัญชาอาจเสื่อมสภาพและประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดลมอุดกำลังในระยะยาว

การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top